Insikter från forskningen

Sparks/Passion & Grit, Mindset, Healthy mind platter.

Namnet SPARKS är inspirerat av en forskning med samma namn, som är en av många insikter kring psykisk hälsa. 

Insikter som vi valt att ta fasta på när vi inspirerar och aktiverar våra ungdomar.


SPARKSFORSKNINGEN

Enligt Dr. Peter Benson, grundare av Search Institute, så har vi alla inom oss en inre sk gnista, som han kallar för ”Spark”.  Denna gnista kan vara en skicklighet,  ett intresse eller ett sätt att vara. 


- När vi utövar vår Spark så oroar vi oss inte för hur bra vi är eller vad andra tycker om oss. 

- Spark kommer inifrån en själv. Den kommer inte som ett krav utifrån. 

- Barn som hittat, utövar och känner stöd från sin omgivning för sin Spark, tar bättre hand om sig, det går bättre för dem i skolan, och de känner glädje, motivation och mening.


Läs mer om forskningen hos:

Search Institute 

Sparks and Thriving

TEDx talkPASSION & GRIT 

Enligt Dr. Angela Duckworth, så är det som driver framgång inte genialitet men en unik kombination av passion och långsiktig uthållighet. "Grit" är en avgörande psykologisk faktor för att nå framgång, både inom utbildning och yrkesliv.  "Grit" kan beskrivas som en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Dessa egenskaper kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Att utveckla "grit" handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sina personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära. 


Läs mer om forskningen hos: Angela Duckworth samt lyssna när hon pratar på TED Talks EducationMINDSET - Kraften i att tro att du kan bli bättre!

Boken Mindset har förändrat vårt sätt att prata om intelligens och förmåga till inlärning. Carol S. Dwecks banbrytande forskning om hur förmågor och prestationer utvecklas bygger på insikten att mänskliga egenskaper inte enbart är medfödda, utan något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter. Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som ett sätt att lära, är avgörande för både personligt och professionellt lärande. Dweck kallar det för att ha ett dynamiskt mindset, till skillnad från det statiska mindset som skapar bekräftelsebehov och rädsla att misslyckas.


Dweck är professor vid Stanford University och författaren till boken Mindset.  Dweck forskar kring "utvecklande tankesätt" - idén att vi kan utveckla vår hjärnas förmåga att lära sig saker och lösa problem. 


Lyssna på Carol Dweck när hon pratar på TED Talks EducationHEALTHY MIND PLATTER - Tallriksmodellen för goda mentala vanor

Upphovsmännen är Dr. David Rock och Dr. Dan Siegel. Få människor vet vad som krävs för att ha optimal mental hälsa. The Healthy Mind Platter har sju viktiga mentala aktiviteter som är nödvändiga för optimal mental hälsa i det dagliga livet. Dessa sju dagliga aktiviteter utgör den fullständiga uppsättningen "mentala näringsämnen" som din hjärna behöver fungera på bästa sätt. 


Dr. Dan Siegel är en klinisk professor i psykiatri vid UCLA School of Medicine och  medgrundare av Mindful Awareness Research Center vid UCLA. En prisbelönt utbildare, Han är en Distinguished Fellow av American Psychiatric Association.  Dr. Siegel är också verkställande direktör för Mindsight Institute, en organisation som erbjuder online-lärande och personliga seminarier som fokuserar på hur utvecklandet av sinnet hos individer, familjer och samhällen kan förbättras genom att granska gränssnittet för mänskliga relationer och grundläggande biologiska processer. Hans psykoterapi övning omfattar barn, ungdomar, vuxna, par och familjer. Han är Medical Director of LifeSpan Learning Institute och sitter med i  Advisory Board of Blue School i New York City, som har byggt sin läroplan kring Dr. Siegels Mindsight-tillvägagångssätt.


Dr. David Rock utvecklade termen "Neuroleadership" och chef  för NeuroLeadership Institute, ett globalt initiativ som samlar neurovetenskapliga och ledande experter tillsammans för att bygga en ny vetenskap för ledarskapsutveckling. Med verksamhet i 24 länder bidrar institutet också till stora organisationer för att effektivisera hjärnforskningen för att utveckla bättre ledare och chefer.


David Rock är chefredaktör för NeuroLeadership Journal.  Han har skrivit många av de centrala akademiska och diskussionshandlingar som har definierat fältet Neuroleadership. Han är författare till bestsäljaren Your Brain at Work (Harper Business, 2009), samt Stilla ledarskap (Harper Collins, 2006) och läroboken Coaching with the Brain in Mind (Wiley & Sons, 2009). Han bloggar för Harvard Business Review, Fortune Magazine, Psychology Today och Huffington Post, och citeras allmänt i media om ledarskap, organisatorisk effektivitet och hjärnan.


Läs mer:

Mind Platter

Forskningsrapporten The Healthy Mind Platter (pdf)

Lyssna på Dr Dan Siegel när han talar om Mind Platter